OGame je hra o dobývaní vesmíru.

OGame je strategická vesmírna hra. Tisíce hráčov z celého sveta spolu súperia v stovkách vesmírov. Na hranie stačí bežný internetový prehliadač.

Možnosti

  • Začínaš s jediným málo rozvinutým svetom, ktorý postupne meníš v mocné impérium, schopné ubrániť ťažko vydobyté kolónie.
  • Vytvor ekonomickú a vojenskú infraštruktúru, ktorá je základom pre vybudovanie nových a rozvinutejších technológií.
  • Bojuj proti cudzím impériám, vedeným inými hráčmi, aby si získal zdroje pre svoj rozvoj.
  • Vyjednávaj s inými imperátormi, vytváraj aliancie a prípadne obchoduj s tak potrebnými zdrojmi.
  • Vytvor armádu, ktorá bude presadzovať Tvoju vôľu v celom vesmíre.
  • Zhromažďuj zdroje, za možno neprekonateľnou bariérou planetárnych obrán.
  • OGame Ti ponúka neohraničené možnosti!
  • Budeš terorizovať svety v Tvojom okolí? Alebo zaseješ strach do sŕdc tých, ktorí útočia na bezbranných?
Tím Autori