OGame je hra o dobývaní vesmíru.

OGame je strategická vesmírna hra. Tisíce hráčov z celého sveta spolu súperia v stovkách vesmírov. Na hranie stačí bežný internetový prehliadač.

Možnosti

Tím Autori

Obrázky

Screenshot 1 Screenshot 2 Screenshot 3 Screenshot 4 Screenshot 5 Screenshot 6 Screenshot 7